Denna information riktar sig till dig som söker anställning hos oss på Clear Sky.

Vi värnar om din personliga integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Clean Sky AB, 556946-9249, är personuppgiftsansvarig. Samtliga bolag inom företagsgruppen Clear Sky kan komma att behandla dina personuppgifter på uppdrag av Clean Sky AB.

Med hänvisning till lag avser vi nedan Dataskyddsförordningen, GDPR, och annan vid var tid gällande svensk dataskyddslagstiftning.

Denna policy rör dig specifikt som söker tjänst hos oss.

DE HÄR PERSONUPPGIFTERNA SAMLAR VI IN

  • Personliga kontaktuppgifter, adress, telefonnummer och epost m.m.
  • Körkort och tillgång till bil
  • CV och personligt brev
  • Övrig information som du väljer att skicka in med din ansökan
    • bilder, personnummer, ålder, bakgrund m.m.

Personnummer

Personnummer är inget som efterfrågas i första skedet i en arbetsansökan till oss utan endast vid en fullgörande rekryteringsprocess för en säker identifiering.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Clear Sky behandlar dina personuppgifter för rekryteringsändamål. Personuppgifter sparas endast till specifik utannonserad tjänst men kan komma att sparas längre vid en öppen intresseanmälan.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tiden det behövs tills rekryteringsprocessen är slutförd, sedan raderas samtliga personuppgifter som inkommit under rekryteringsprocessen. Därav kommer du inte kontaktas av oss ifall en liknande tjänst blir tillgänglig vid annat tillfälle. Anställs du av Clear Sky i samband med utannonserad tjänst raderas de personuppgifter som inte krävs vid anställningen, personuppgifterna behandlas därefter enligt vår personuppgiftspolicy på anställningsavtalet.

 

ÖVERFÖRING TILL TREDJE PART

Vi är mycket måna om att skydda dina personuppgifter och lämnar inte ut dina personuppgifter till en tredje part. Dina personuppgifter kommer endast behandlas inom företagsgruppen Clear Sky.

 

SÅ HÄR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER

Personer som har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter endast i syfte om rekrytering till tjänst. Vi ger instruktioner och utbildar vår personal gällande denna personuppgifts­behandling.

 

Åtgärder i driftsmiljöer

Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter. Överföring av information via internet är tyvärr inte helt säker. Även om vi gör mycket för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera datasäkerheten vid överföring genom våra webbplatser.

 

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med lag har du rätt att av oss begära information om vilka uppgifter Clear Sky behandlar om dig efter att du tydligt angett vilken information du önskar ta del av (exempelvis vilka kategorier av specifika personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål). Vi besvarar dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. I det fall vi inte kan uppfylla dina önskemål kommer vi att meddela dig detta och ange varför.

 

Fotnot

Clear Sky har rätt att göra ändringar i denna policy. Om några väsentliga ändringar görs informeras du i god tid innan ändringarna sker.